eScooter T2

Een luxueus en… betaalbaar juweeltje

eScooter T2

Een luxueus en… betaalbaar juweeltje

Bij het kiezen van een model e-step, is het rijcomfort een belangrijk criterium om er ten volle van te kunnen genieten, maar vooral te zorgen voor een aangename rit.
Al deze elementen zijn samen ondergebracht in onze T2 voor een optimaal comfort. Een motor van 350W en binnenbanden van 8,5cm zorgen voor een uniek rijcomfort op wegen, zelfs die met een slecht wegdek, of trottoirs.
Het verstelbare teleologische stuur om zijn rijpositie te optimaliseren, krachtige remschijven en een zeer doeltreffende ophanging zorgen voor een totaal betaalbare luxe.

Waarin onderscheidt zich onze T2 van het merendeel van andere e-steps?
Zijn uitneembare batterij! Onnodig dus om met uw step op de rug 3-hoog te klimmen: laat hem in uw kofferbak of laat hem staan op het trottoir; laadt uw batterij intussen eender waar en snel op! Afgezien van de praktische kant, zal dit de autonomie van uw dagelijks traject verhogen.

Aan de veiligheid is ook gedacht: LED voor-en achterlichten en een STOP-achterlicht! En ook hier weer als kers op de taart: de handvatten zijn voorzien van LED-licht dat van kleur verandert bij het remmen. Al deze elementen maken dat u gezien wordt en zorgen voor een veiliger traject!

Klaar om te vertrekken?

825 €

Gewicht 15kg
Afmetingen 1020*135*960
Maximale afstand in volle lading 25-35 km
borstelloze motor 350w
achterband 8,5′ inflatable
Volledig vliegtuig-aluminium romp en kader Aluminium
lithium batteij 36 v
LG Battery 10,4 ah
Korte oplaadtijd 3-4h
Maximum overbelasting 120 kg
opgevouwd in 3 secondes
Rem Frein à disque
Licht feux-stop, feux avant/arrière LED
Certificeringen CE(MD,EMC,LVD)RoHS,FCC certificate
Kleur Zwart

Extra batterij T2 10,4ahCharger T2 Opvouwbare stoel 

Advies en slimmigheidjes

 1- Inleiding

De e-step verschijnt hoe langer hoe meer in ons straatbeeld als een onmisbaar alternatief voor korte trajecten. Dit eenpersoons-transportmiddel pakt de mobiliteit op een volledig andere manier aan en maakt een veilige stadsrit mogelijk. U ontwijkt gemakkelijk opstoppingen en ontsnapt aan mogelijke stakingen bij het openbare vervoer.

In deze periode van corona-virus zal de step grote bijval oogsten. Als eenpersoons-transportmiddel is het, in tegenstelling tot de gedeelde vloot, uiterst hygiënisch. Een verdere pijl op z’n boog dus.

Een nieuw transportmiddel brengt ook de nodige vragen met zich mee. Waar kan men met een e-step rijden en aan welke snelheid? Wat zijn de verplichte beschermmiddelen, en welke inbreuken riskeert u als u de wet niet naleeft? My-eScooter tracht een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen inzake het gebruik van de e-step en verstrekt een overzicht van de wetgeving betreffende ons favoriete transportmiddel.

2- Waar te rijden met een e-step

Als algemene regel, en met een snelheid hoger dan 6km/uur, moet de e-step op de fietspaden blijven, indien die er zijn. Zo niet, mag de e-step op de weg rijden (daar waar er een snelheidsbeperking van 50km/uur geldt), echter enkel en alleen in de bebouwde kom. Opgelet: bepaalde wegen zijn voorbehouden aan automobilisten: de tunnels in Brussel en elders bv. zijn volledig verboden voor e-steps.

Indien de e-step niet harder rijdt dan het wandeltempo (6km/uur) mag de gebruiker op het voetpad rijden. Hij moet er echter voor waken voetgangers op voetpaden en voetgangerszones niet te storen.

Daar waar de wet niet alle scenario’s heeft voorzien, blijft “gezond verstand” het sleutelwoord.

3- Welke snelheid met een e-step?

Op een verkeersweg mag u niet harder dan 25km/uur rijden (OPGELET: e-steps die harder kunnen rijden dan 25km/uur zijn normaalgesproken verboden en zouden moeten goedgekeurd en ingeschreven worden). Wanneer u op een voetgangerszone of voetpad rijdt, dient u uw snelheid te verminderen tot 6km/uur (om en nabij het wandeltempo). U mag de voetgangers niet storen.

4- Welke beschermmiddelen voor de e-step?

Bij gebruik overdag, schrijft de wetgeving het dragen van beschermmiddelen niet voor, zoals bv. een helm. Bij My-eScooter raden wij u echter ten zeerste het dragen van een helm aan. Vergeet niet dat u bij een val kwetsbaar kunt zijn… en u heeft slechts één hoofd…

Het is tevens niet verplicht knie- en elleboogbeschermers of verder handschoenen te dragen. Maar nogmaals, bij een val hebben deze accessoires een zeker nut 😉.

Indien u ’s nachts of bij onvoldoende zichtbaarheid rijdt (zichtbaar op minder dan 200m), dient u uw voor- en achterlichten aan te steken. Indien uw e-step er niet over beschikt, dient u een wit voor- en rood achterlicht op bv een kledingstuk of rugzak aan te brengen.

Bij My-eScooter kunt u deze zorgen vergeten. Al onze e-steps zijn uitgerust met LED voor- en achterlichten!

5- Kan men ’s nachts met een e-step rijden?

Het is absoluut toegestaan ’s nachts met uw e-step te rijden. Enige voorwaarde is te beschikken over een wit voor- en rood achterlicht.

Zelfs als deze “opties” in de meeste gevallen bestaan, zijn e-steps de dag van vandaag niet verplicht uitgerust te zijn met voor- en achterlichten, geluidssignaal en retro-reflecterende kenmerken. Indien uw e-step er niet over beschikt, dient u een wit voor- en rood achterlicht op bv een kledingstuk of rugzak aan te brengen.

Bij My-eScooter kunt u deze zorgen vergeten. Al onze e-steps zijn uitgerust met LED voor- en achterlichten!

6- Vanaf welke leeftijd kan men een e-step gebruiken?

Hoe eigenaardig het ook mag klinken, de wet heeft geen minimumleeftijd voorzien… Opgelet echter: indien u gedeelde e-steps wenst te gebruiken, dient u de gebruiksvoorwaarden van de betreffende leverancier na te leven.

Wij raden echter een minimumleeftijd van 12 jaar aan voor dergelijk voertuig. Wij zijn van mening dat de gebruiker van die leeftijd volwassen genoeg is en de nodige reflexen en inschattingsvermogen heeft voor een veilig rijgedrag.

7- Kan men een passagier meenemen op een e-step?

Het is verboden een passagier mee te nemen op een e-step, en u riskeert een bekeuring. Wees u ervan bewust dat rijden met twee op zulk klein oppervlak u echt in gevaar kan brengen.

8- Heeft u een verzekering nodig voor de e-step?

Verrassend genoeg voorziet de wet geen verplichting voor enige verzekering. Houdt er echter rekening mee dat als deelnemer in het verkeer u:

  • Zich kunt kwetsen
  • Iemand anders kunt kwetsen
  • Materiële schade kunt toebrengen aan uw e-step
  • Materiële schade kunt veroorzaken aan derden

In dergelijke omstandigheden RADEN WIJ STELLIGST AAN een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, oftwel BA, af te sluiten. Dat zal u beschermen bij een ongeval.

9- Waar kan men zijn e-step parkeren?

Het is noodzakelijk bij het parkeren van uw e-step dat u voetgangers of andere weggebruikers niet stoort. U kunt uw e-step op het trottoir parkeren, maar geef blijk van burgerzin: parkeer hem niet dwars over het voetpad 😉. Hoe langer hoe meer parkeerplaatsen speciaal voor onze e-steps zijn al ter beschikking. Aarzel dus niet hiervan gebruik te maken.

10- Enkele tips en slimmigheidjes

Nu u weet welke de aan te nemen basisregels zijn, sluiten we af met enkele tips:

Ondanks het feit dat de talrijke modellen van My-eScooter uitgerust zijn met remschijven, zal uw e-step niet zo goed remmen als een gemotoriseerde tweewieler of een wagen. Vergeet niet dat, bij een snelheid van 25km/uur, het een zekere tijd vergt om te stoppen, en zeker op een glad of nat wegdek. Matig dus uw snelheid om ongevallen te voorkomen.

Over het algemeen beschikt uw e-step niet over knipperlichten (modellen die ermee uitgerust zijn vormen een uitzondering), en andere gebruikers kunnen niet weten wat u van plan bent: leer de richting aan te geven die u gaat nemen. Een eenvoudig gebaar met de arm of de hand, en nadat u zich ervan hebt vergewist wat zich achter u afspeelt, stelt u in staat om in alle veiligheid te rijden.

U heeft geen rijbewijs nodig, maar u dient wel de verkeersregels te kennen op straffe van een bekeuring bij overtreding. Aarzel dus niet de verkeersregels te herzien. U vindt hiertoe talrijke websites met oefeningen en simulaties.

Op fietswegen en -paden heeft een e-step dezelfde rechten en plichten als fietsers: u kunt dus bv. een eenrichtingsweg inslaan als de verkeersborden dit toestaan.

Zelfs indien u gehaast bent is het verboden om in stations en andere openbare gebouwen met een e-step te rijden.

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard verboden. U bent aan dezelfde regels gebonden als alle andere bestuurders (niet meer dan 0,5g alcohol in uw bloed).

Voor uw veiligheid vergeet niet dat het tevens verboden is uw smartphone te gebruiken tijdens het rijden.

Uw e-step is geruisloos en dus andere gebruikers u wellicht niet horen. Loop dus zoveel mogelijk vooruit op het doen en laten van anderen…

Hoewel koptelefoon en oortjes niet verboden zijn, vormen ze toch een gevaar voor u. Als u het geluid te hard aanzet, hoort u andere voertuigen niet aankomen. Wees redelijk en oplettend.

Enjoy your ride, enjoy your eScooter!